Indicatorii de performanță propuși și realizați de Unitățile de Cercetare