Raport privind activitatea desfășurată în cadrul Platformei de Cercetare Multidisciplinară ,,Dunărea de Jos” ReForm – UDJG